விமர்சனம்

காளி: திரைவிமர்சனம்

தியா: திரைவிமர்சனம்

புதன், 25 ஏப்ரல் 2018

மெரிக்குரி: திரை விமர்சனம்

வெள்ளி, 20 ஏப்ரல் 2018

கலகலப்பு 2 - திரை விமர்சனம்

வெள்ளி, 9 பிப்ரவரி 2018

மதுர வீரன்: திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 2 பிப்ரவரி 2018

படைவீரன்: திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 2 பிப்ரவரி 2018

நிமிர் - திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 26 ஜனவரி 2018

பத்மாவத் திரைவிமர்சனம்

புதன், 24 ஜனவரி 2018

பலூன் - திரைவிமர்சனம்!!

சனி, 30 டிசம்பர் 2017

சங்கு சக்கரம் - திரை விமர்சனம்

வெள்ளி, 29 டிசம்பர் 2017

உள்குத்து - திரை விமர்சனம்

வெள்ளி, 29 டிசம்பர் 2017
LOADING