‌சிற‌ப்பு‌ பல‌ன்க‌ள்

விநாயகரின் தும்பிக்கையானது எப்போதும் இடது புறமுள்ள அவரின் தாயார் கௌரியை பார்த்தவாறு வைத்து வணங்கினால...
LOADING