ஹோமங்களால் ஐஸ்வர்யம் வருமா?

புதன், 9 நவம்பர் 2011
வேதங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆகம விதிகள்படி கோயில்களை எழுப்பி வைத்திருக்கிறோமே அதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே இருக்...

சனித் திசை நடக்கும்போது வேலை கிடைக்காதது ஏன்?

செவ்வாய், 8 நவம்பர் 2011
சனி பகவானைப் பற்றி யார் சொன்னாலும் என்ன சொல்கிறார்கள்? அதை இழந்தேன், இதை இழந்தேன், அப்புறம் இதெல்லாம...

அஷ்டமி, நவ‌மி அ‌ன்று எதையு‌ம் தொட‌ங்க பய‌ப்படுவது ஏ‌ன்?

செவ்வாய், 11 அக்டோபர் 2011
சாதாரணமாக அஷ்டமி, நவமியில் தொட்டது துலங்காது என்றொரு பழமொழி உண்டு. ஆனால், நவராத்திரியில் வரக்கூடிய அ...

தாத்தாவின் பெயரை முதல் எழுத்தாக சேர்ப்பது ஏன்?

திங்கள், 3 அக்டோபர் 2011
இராகுவோ, கேதுவோ ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் நன்றாக இருந்தால்தான் பாட்டானாருடைய பெயரின் முதல் எழுத்தையோ, பாட...

வயது குறைவான ஆணை பெண் மணந்து கொள்ளலாமா?

வியாழன், 22 செப்டம்பர் 2011
பொதுவாக ஆணை விட பெண்ணோ அல்லது பெண்ணை விட ஆணோ கொஞ்சம் ஏற இறங்க இருப்பது நல்லது. பொதுவாக ஆணை விட பெண் ...

‌ப‌த்மநாபசா‌மி கோ‌யி‌ல் நகைகளை எ‌ன்ன செ‌ய்யலா‌ம்?

செவ்வாய், 2 ஆகஸ்ட் 2011
பொதுவாக, அந்த நகைகளைப் பாதுகாப்பாது நல்லது. ஏனென்றால், ஒருபக்கத்தில் சாமியினுடைய என்று சொன்னாலும், ப...

‌‌பிரதோஷ‌த்தை யா‌ர் யா‌ர் கடை‌பிடி‌க்க வே‌ண்டு‌ம்?

சனி, 30 ஜூலை 2011
பொதுவாக ஜாதகத்தில் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் பிரதோஷத்தில் எல்லா தோஷமும் நீங்கிவிடும். சர்ப தோஷம் உட்பட ...

உட‌ல் உறு‌ப்பு பா‌தி‌ப்பு ஜாதக‌த்‌தி‌ல் தெ‌ரியுமா?

வெள்ளி, 1 ஜூலை 2011
தசா புத்திகளுக்குத் தகு‌ந்த மாதிரி, பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பு எது, எந்தப் பகுதியில் எந்த உறுப்பில் நோய் ...

குல தெ‌ய்வ வ‌ழிபா‌ட்டி‌ல் ப‌லி கொடு‌ப்பது அவ‌சியமா?

திங்கள், 6 ஜூன் 2011
பொதுவாக குல தெய்வம் என்று பார்த்தாலே அது காவல் தெய்வமாகத்தான் இருக்கிறது. எதுவுமே ஊருக்குள், நகரத்து...

ஜாதக‌த்‌தி‌‌ன் அடி‌ப்படை‌யி‌ல் தொ‌ழி‌ல் செ‌ய்ய வே‌ண்டுமா?

சனி, 4 ஜூன் 2011
லக்னாதிபதி 6, 8, 12ல் போய் மறைகிறார் என்றால், உட்கார்ந்துகொண்டு சொகுசாக பார்க்கக் கூடிய வேலைகள் கூடா...
LOADING