விமர்சனம்

சாமி 2: திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 21 செப்டம்பர் 2018

சீமராஜா: திரைவிமர்சனம்

வியாழன், 13 செப்டம்பர் 2018

சினிமா விமர்சனம்: தி நன்(The Nun)

சனி, 8 செப்டம்பர் 2018

லக்ஷ்மி திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 24 ஆகஸ்ட் 2018

ஓடு ராஜா ஓடு: திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 17 ஆகஸ்ட் 2018

விஸ்வரூபம் 2' திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட் 2018

ஜூங்கா: திரைவிமர்சனம்

வெள்ளி, 27 ஜூலை 2018
LOADING